Forum
Nowej
Gospodarki

Forum Nowej Gospodarki to cykliczna konferencja organizowana przez Park Naukowo – Technologiczny Eurocentrum w Katowicach, jej XVII edycja poświęcona była tematyce sprawiedliwej transformacji energetycznej. Na potrzeby tegorocznej edycji Forum przygotowałem identyfikację wizualną.